Beteljesült erotikus álmok

Balázs lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Niki pár másodpercig a kulcsa után kotorászik a retiküljében, és közben alig hitte el, hogy mindez vele történik meg. Több, mint másfél éve dolgoztak már ugyanannál a cégnél, és bár mindig is tetszett neki az alacsony, vörös hajú lány, pár mondatnál többet soha nem beszéltek. Egészen ma estig, amikor a karácsonyi bulin Niki már a második pohár bor után odalépett Balázshoz, és szemérmetlenül flörtölni kezdett vele. Ami ez után történt, kissé összemosódott Balázs előtt. Szó szót és ital italt követett, míg végül az est végén, a búcsúzkodásnál Niki úgy rántotta be maga mellé a taxiba a fiút, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Most pedig már a lány lakásában voltak, ahol Niki – miután gondoskodott némi hangulatvilágításról -, a konyhában épp egy teát szeretett volna főzni maguknak. Balázs az ajtóban állva szinte megbabonázva bámulta a lány minden mozdulatát.

Niki észrevette a fiú mohó pillantását, és elmosolyodott. Letette a kezében tartott dobozt, és közelebb lépett Balázshoz. Szeme furcsa, sosem látott tűzben égett.
– Francba a teával – suttogta szenvedélytől fűtött hangon. Határozott mozdulattal magához rántotta a fiút, és vadul megcsókolta. Balázs egy pillanatra megdermedt a meglepetéstől, de szinte azonnal viszonozta a csókot. Miközben nyelveik játékos táncot jártak egymással, szorosan egymáshoz simultak, kezeik pedig felfedezőútra indultak egymás testén. Balázs egyik kezével Niki blúza alá nyúlt, a másikkal pedig türelmetlenül megmarkolta Niki gömbölyű, kemény fenekét. A lány erre halk nyögéssel válaszolt, a nadrágon keresztül végigsimított Balázs keményedő férfiasságán, másik kezével pedig elkezdte kigombolni a fiú övét. Elégedetten felsóhajtott, amikor a ruhadarab végre megadta magát, és Balázs bokájához hullt. Benyúlt a fiú feszes, fekete boxerébe, kezébe vette az immár tökéletesen merev vesszőt, és néhányszor végighúzta rajta a bőrt.

Balázs úgy érezte, még pár mozdulat, és felrobban. Szelíden megfogta Niki kezét, kivonta nadrágjából, majd határozott mozdulattal lehúzta a lány szoknyáját. Nikolettán egy rafinált fekete csipketanga és hozzá illő combfix volt, így Balázsnak bizony hátra kellett lépnie egyet, hogy teljes egészében végigcsodálhassa az elé táruló fantasztikus látványt.
– Tetszik? – kérdezte Niki tettetett ártatlansággal, és rekedt hangon felnevetett. – Gyere, menjünk be a szobába – suttogta, és elindult befelé.

Balázs sebtében lerúgta magáról cipőit, kilépett lehúzott nadrágjából, és a lány után eredt. Mikor beért a hálóba, Niki már a hatalmas franciaágyon ült, és épp a blúzát vette le magáról. Káprázatos látvány volt, ahogy a nappaliból beszűrődő lágy fényben finoman kirajzolódott a lány sziluettje. Balázs fél szemmel folyamatosan őt bámulva megszabadult az ingétől, majd a lányra vetette magát. Soha nem látott szenvedéllyel kezdte el csókolni, miközben olyan szorosan nyomta ágyékát a lányéhoz, hogy már szinte fájt. Niki azonban ezzel mit sem törődve, combjait a fiú csípője köré fonva próbálta még közelebb érezni magához.

Balázs mélyen beszívta a lány parfümjének bódító illatát, és a nyakát kezdte el csókolni. Finoman végigpuszilta a fül alatti érzékeny területet, majd a nyelve hegyével érzékien körbecirógatta a fülét, az egekig korbácsolva a lányban egyébként is hevesen tomboló vágyat. Niki lehunyta a szemeit és halkan felsóhajtott. Balázs egy pillanatig gyönyörködve nézte, ahogy a lány alig észrevehetően beleborzong az érintéseibe és a nyakán lágyan végigfut a libabőr, majd tovább ostromolta a testét. Amennyire a melltartó engedte, nyelvével végigsimította a mellek finom ívét, majd gyengéden Niki háta alá nyúlt, és gyakorlott mozdulattal kikapcsolta a feleslegessé vált ruhadarabot. A lány egy másodpercre felemelte vállait, hogy Balázs könnyedén kiszabadíthassa a formás melleket. A fiú ujjaival érzékien végigsimította a keblek lágy domborulatát, könnyedén körbepuszilta a vágytól kemény bimbókat, majd nyelvével kezdte kényeztetni azokat. Egy határozott nyögés jelezte, hogy érzékeny zónát talált. Niki önkéntelenül is beletúrt a fiú hajába, aki intenzívebben folytatta a merev mellbimbók izgatását, kezével pedig a lány combját kezdte simogatni. Niki levegővétele hamarosan egyre hangosabb sóhajokba csapott át, és kezével finoman lefelé kezdte nyomni Balázs fejét. A fiú azonnal megértette a célzást, és csókjaival a lány szenvedélytől tüzelő öle felé vette az irányt. A szexis bugyi szinte teljesen átázott már, így Balázs már messziről megérezte a vágy semmivel össze nem téveszthető, csábító illatát. Most már ő sem bírt magával. Megfogta a bugyi két szélét, mire Niki felemelte a csípőjét, ő pedig egy határozott mozdulattal lehúzta róla.

Balázs egy pillanatra belefeledkezett a lány teljesen csupasz, kéjnedvektől csillogó puncijának látványába, majd lassan végighúzta nyelvét a nagyajkakon. Niki szinte beleborzongott az érintésbe, hangosan felnyögött, és ellentmondást nem tűrő mozdulattal közelebb nyomta magához a fiú fejét. Balázs gyengéden szétnyitotta a lány combjait, majd kezével végigsimította az ajkakat, amelyek közben rózsaszirmokként nyíltak ki, felkínálva neki legdrágább kincsüket. Ajkával óvatosan megérintette a lány borsónyira duzzadt csiklóját, majd lassú, körkörös mozdulatokkal masszírozni kezdte a nyelvével.

Niki megremegett, mintha áramütés érte volna, és mindkét kezét Balázs hajába fúrta, aki nyelvével tovább kényeztette a lányt, ujjaival pedig a hüvely bejáratát térképezte fel. Niki ismét hangosan felnyögött, ahogy érezte, hogy Balázs ujja beléhatol. A fiú jól hallotta, hogy a lány egyre hangosabban és szaggatottabban veszi a levegőt, ezért erőteljesebb és gyorsabb nyelvmozdulatokra váltott, miközben két ujjával belülről kezdte izgatni. Niki lélegzete néhány pillanat múlva zihálásba váltott át, és combja finoman összerándult. Balázs érezte az apró szorításokat az ujján, és egy utolsó rohamra indult: nyelvével őrült tempót diktált, ujjait pedig ki-be kezdte mozgatni.
Pár másodperc múlva Niki teste tetőtől talpig remegni kezdett, majd háta ívbe feszült, és kiszakadt belőle egy kéjes sikoly, amelyet hamarosan több hasonló követett. A lány dobálni kezdte a testét az ágyon, Balázs azonban szorosan tartotta combjainál fogva, és nyelvét a csiklóra szorította, amíg az eksztázis utórezgései teljesen lecsillapodtak.

Niki ekkor gyengéden magához húzta Balázst, és szenvedélyesen megcsókolta.
– Köszönöm, ez isteni volt – mondta végül.
– Szívesen, máskor is – kacsintott Balázs.
– Szavadon foglak majd, ne aggódj. De most te jössz! – dünnyögte Niki, és szelíden hanyatt döntötte a fiút.
Balázs lehunyta a szemét, és élvezettel tűrte, ahogy a lány végigcsókolja mellkasát és hasát, bár egy örökkévalóságnak tűnt számára, mire az ágyékához ért. Niki ráfonta ujjait a vágytól lüktető férfiasságára, hátrahúzta a bőrt rajta, majd lassan végignyalta. Balázs szinte felüvöltött a kéjtől. Niki érezte, hogy mennyire feszült már a fiú, ezért nem sokat tétovázott: nyelve hegyével játékosan végigsimította a makkot, majd egy határozott mozdulattal csaknem tövig bevette a szájába. Balázsnak egy pillanatig elállt a lélegzete, ahogy érezte, hogy Niki ajkai körbefonják. A lány kezével lassan húzogatni kezdte a bőrt, nyelvével pedig a makkot kezdte masszírozni. Balázs attól tartott, azonnal felrobban. Felült és gyengéden megfogta a lány szorgoskodó kezét.
– Nem… nem bírom ezt sokáig – nyögte ki a lány kérdő tekintetére válaszolva.
– Nem is kell. Fogsz bírni még egy kört?
– Azt hiszem, az nem lesz gond – vigyorgott Balázs.
– Akkor meg csönd, és engedd el magad – mosolygott vissza rá kéjesen Niki. Szelíden hanyatt lökte Balázst, és újult erővel vetette magát rá. A szájába vette a kőkemény vesszőt, egyik kezével gyorsan húzogatni kezdte, a másikkal pedig a heréit masszírozta. Alig néhány másodperc múlva Balázs érezte, hogy gerince tövéből elindul az ismerős érzés, és belsője robbanásig feszül. Egy pillanatra még átfutott a fején, hogy szól Nikolettának, hogy közel van, de aztán elöntötte a forróság, és megszűnt számára a külvilág. Teste lüktetni kezdett, és érezte, ahogy magját kövér sugarakban Niki szájába lövi. Niki szorosan a szájában tartotta, amíg az orgazmus utolsó hullámai is elültek, majd gyengéden végignyalogatta még egyszer, és lehelt rá egy könnyű puszit.

Néhány percig összebújva, szótlanul feküdtek az ágyon, amikor Niki valami furcsát érzett a dereka körül. Lenézett, majd pajkosan Balázsra pillantott.
– Na de…máris? – csodálkozott nevetve, és simogatni kezdte Balázs ismét keményedő férfiasságát. A fiú válaszul hosszan megcsókolta, aztán kezével a lába közé nyúlt, végighúzta ujját a még mindig nedves ajkak között, majd lassan masszírozni kezdte Niki csiklóját. Niki felnyögött a váratlan érintéstől, és kissé szétnyitotta a lábait, hogy a fiú jobban hozzáférjen. Balázs szabad kezével végigsimított a lány mellein, miközben nyelvével játékos köröket rajzolt az érzékeny bimbók köré. Érezte, ahogy a lány megremeg, és ismét úrrá lesz rajta a vágy. Jobbjával tovább kényeztette a lány csiklóját, balját pedig óvatosan becsúsztatta Niki feneke alá, és két ujját bevezette hüvelyébe. Niki hátravetette a fejét, és hangosan sóhajtozni kezdett, miközben önkéntelenül is egyre gyorsabban kezdte húzogatni Balázs hímtagját.
– Gyere… érezni akarlak… – nyögte végül néhány perc múlva halkan.
Balázs mozdulatai egy pillanatra megálltak, majd kihúzta kezét a lány alól, és bizonytalanul feltérdelt az ágyon.
– Balra. Középső fiók – mosolygott rá Niki, mert kitalálta a gondolatait.

A fiú felugrott és az éjjeliszekrényhez ment, ahol csakugyan talált egy doboz óvszert. Néhány pillanatig a csomagolással vesződött, de aztán gyors mozdulattal felhelyezte a gumit. Niki ezalatt könyökére támaszkodva, négykézláb helyezkedett el az ágyon. Balázs mögé térdelt, és lassan, centiről centire behatolt. Nagyon vágyott már a lányra, de minden pillanatát ki akarta élvezni, ahogy a forró és szűk barlangot birtokba veszi. Egy másodpercig mindketten mozdulatlanul adták át magukat az érzésnek, amikor végre tövig benne volt és teljesen kitöltötte a lányt.

A fiú végül lassan mozogni kezdett, Niki pedig jobb kezével hátranyúlt és magát kezdte simogatni. Balázs érezte, hogy a lány finoman remegni kezd, ezért gyorsított a tempón. Egyszerre nyögtek fel, ahogy a fiú ágyéka ütemesen Niki fenekéhez csapódott. Ösztönösen érezték, hogy mindkettőjüknek közel a beteljesedés, így Niki egyre gyorsabban izgatta magát, Balázs pedig a lány gömbölyű csípőjébe kapaszkodva egyre keményebb lökésekkel haladt a csúcs felé. Egyszer csak Niki zihálni kezdett, combjai megremegtek, és halk sikollyal adta át magát a gyönyörnek. Balázs kis időre lelassította a mozgását, és mindaddig szorosan a lányhoz bújt, amíg érezte annak finom összehúzódásait.

Nikolettának beletelt néhány másodpercbe, mire teljesen magához tért a kábulatból. Ekkor hanyatt feküdt, majd megragadta Balázs derekát, és szinte magába rántotta. A fiú azonnal tövig belehatolt, és heves mozgásba kezdett, miközben testük szinte minden ponton tökéletesen összesimult. Niki combjait szorosan Balázs csípője köré fonta, karjaival pedig a hátát ölelte át. Balázs tudta, hogy hamarosan számára is itt a vég, ezért szenvedélyesen megragadta Niki fenekét, és még mélyebbre rántotta magát a lányban. A következő pillanatban hangosan felnyögött, ahogy érezte, hogy teste robbanásig feszül, és egyszerre mindent elönt a forróság. Hosszú másodpercekig tartott ez a mennyei állapot, és utána is még percekbe telt, mire szívverése és lélegzete újra normális lett, és meg tudott mozdulni.

Nikolettára mosolygott és lágyan megcsókolta. A lány válaszul megsimogatta az arcát és hozzábújt. Csendben, kimerülten feküdtek, élvezték, ahogy a jóleső fáradtság átjárja testüket, majd hamarosan átadták magukat a megérdemelt pihenésnek, és mély álomba merültek.

Elmúltál már 18 éves? Ezen az oldalon felnőtteknek szóló tartalom található. Ha nem múltál még el 18 éves, hagyd el az oldalt.