Ismeretlen Erő

Sötétség és halálos csend volt abban a kis apartmanban, amit a hétvégére kivettem.
Eltekintve a levelek zizegésétől, mikor a szél letépte őket a faágakról és szétszórta a verandán, valamint a sziklákra csapódó csendes vízzuhatagtól, ez a hely pontosan olyan volt, amilyet akartam. Csend és nyugalom honolt, nincs telefonhívás, sem szomszédok, más dolgom sincs, mint ülök és pihenek. Lassan megbékélek azzal, hogy felbomlik a házasságom.
A csontomig fáradt voltam, így hát becsuktam magam mögött az ajtót és körülnéztem a szobában. A nappaliban nyílt tűzhely volt és kényelmes bútorok, a konyha korszerű, az összes modern felszereléssel, a fürdőszoba ragyogott, az illatos törülközők vastagok és puhák, a fürdő csábító.
Az apartman többi helyiségéhez képest a hálószoba igen furcsa volt, régimódi bútorokkal berendezve. A baldachinos ágy szúnyoghálóval, pihetollal töltött vánkosokkal és dunyhával afféle misztikus érzetet keltett. Azon tűnődtem, vajon ki más aludhatott már ebben az ágyban és miért.
– Valószínűleg nászutasok – mormogtam magamban, miközben az ágyneműt vizsgáltam, amely ropogósan friss volt.
Elpakoltam azt a kevés holmimat, amit magammal hoztam, és nekiláttam, hogy tüzet szítsak a kandallóban, s meggyújtsam a gyertyákat. Ahhoz most túl fáradt voltam, hogy beüljek a fürdőbe, így hát felkaptam a hálóingemet és kibontottam egy üveg bort.
Ledőltem és élveztem, hogy egymagam vagyok. Aztán elmerengtem a jövőmön. A szél fütyült, és a távoli mennydörgés jelezte, közeleg az eső. A harmadik pohár boromnál tartottam és épp odanyúltam érte, hogy felvegyem, mikor jeges borzongás futott végig a gerincemen, a szoba hirtelen lehűlt.
Riadtan néztem körbe a szobában. Semmi! Kiugrottam az ágyból, megvizsgáltam az ajtókat és az ablakokat. Zárva voltak. Néhány súlyos esőcsepp paskolta a bádogtetőt, valószínűleg ettől hűlt le a levegő. Vállat vonva hessegettem el idegességemet, és visszabújtam az ágyba, kényelmesen elhelyezkedtem, ám eközben a gyertyák pislákolni kezdtek, hosszú árnyékokat vetve a falakra, és csaknem kialudtak, de aztán ismét lángra lobbantak.
Tudtam, hogy bezártam az ablakokat és az ajtókat, melyek
tökéletesen csukódtak. Akkor mitől kezdtek pislogni a gyertyák? Hisz nem volt huzat sehol. Nyugtalanságom visszatért, én pedig erőnek erejével igyekeztem elfojtani a rám törő pánikot.
Most valami súly nehezedett a dunyhára. Nagyon megijedtem.
Levegő után kapkodtam és csaknem felsikoltottam, az államig húztam fel a takarót, mintha ezzel lerázhatnám a nyomást. Az a súly fel is emelkedett, ám határozottan az volt az érzésem, hogy ott maradt az ágy lábánál. Az egész oly gyorsan történt, hogy magam sem tudtam, vajon csak képzelődtem, vagy tényleg így történt. Fogtam a poharam és felhajtottam a boromat, miközben idegesen nevetgéltem.
Általában nem alszom gyertyafény mellett, de a félelem most túlságosan erőt vett rajtam, ezért nem oltottam el őket. Újfent a dunyhába temetkeztem és lehunytam szemem, amikor a dunyha hirtelen lebegni kezdett. Visszarántottam és magam köré húztam, szemem behunytam, mert nem akartam látni semmit. Nagyon megrémültem. Valami most megrántotta a dunyhát, én pedig visszahúztam azt.
Ám az a valami egyre csak rángatta, mind hevesebben. Aztán hirtelen abbamaradt. Most kissé lazítottam szorításomon, ahogy a dunyhába kapaszkodtam, mire az a valami újból megpróbálta lerántani rólam. Nem tudom, mennyi ideig mehetett így, elvesztettem az időérzékemet. Nyilvánvaló volt, hogy az a valami csak játszadozik velem. Végül a félelmet a kíváncsiság váltotta fel, és hagytam, hogy lehúzzák rólam a dunyhát, majd láttam, ahogy az a szoba sarkába repül.
Csak feküdtem ott, légzésem súlyossá vált. Pillantásommal a szoba minden kis szegletét végigkutattam, hátha látok valamit… egy látomást, valami lényt vagy bármi apró jelet arra nézve, mi van ott a szobában. Eszembe jutott ez a szó: „poltergeist”, és maga a horrorfilm is még jó pár évvel korábbról.
Múltak a másodpercek, aztán a percek. Már azt hittem, vége az egésznek. Vajon miben sántikált az a valami, mit akarhatott tőlem – ezen tűnődtem, és minthogy azt hittem, már nincs ott, fel akartam ülni.
Ám valami visszalökött… és nem csak úgy ujjakkal… egy hideg légáramlat volt az.
Valami most lassan feltolta a hálóingemet a combomon… nagyon lassan… oly lassan, hogy pillantásom odaszegeződött és követtem a mozgást, próbáltam kideríteni, hogyan lehetséges ez az egész. Jeges áramlat futott végig a húsomon, libabőrös lettem mindenhol, ahol megérintett. Lélegzetvisszafojtva éreztem, hogy a melleimen köröz.
Észre sem vettem, hogy visszatartottam a levegőt, aztán mikor hirtelen két hideg kéz ragadott meg, felsikoltottam. Valami az ajkamra tapadt, és erővel tárta fel számat, majd egy hideg nyelv csusszant be.
Zihálva lélegeztem, mert félelem töltött el, mégis mulattatott a dolog. A leghihetetlenebb élmény volt ez életemben. Próbáltam megnyugodni, miközben a kezek végigkalandoztak a testemen, én meg libabőrös lettem mindenhol, ahol csak hozzám ért.
Mikor aztán a bokáimat markolta meg, hogy széttárja a lábaimat, először ellenálltam, ám az erő oly határozott volt, hogy végül hagytam.
Kíváncsi kezek szántottak végig a szeméremszőrzetemen, aztán a szeméremajkaimnál kötöttek ki. Megborzongtam a vágyakozástól, mikor a jeges ujjak széthúzták az ajkakat és játszadozni kezdtek odabent.
Az ajkaimat nyalogattam, úgy élveztem azt a jeges érintést. Két kezemmel a melleimet kezdtem masszírozni, miközben hánykolódtam az ágyon, ám valami félresöpörte a kezem, majd felemelte azokat és valamivel az ágy végéhez kötözte. Én meg csak rángatóztam, próbáltam kiszabadítani magam, mert félelem töltött el ebben a kiszolgáltatott helyzetben.
Valami simogatott a két combom között, a szeméremajkaimmal játszadozott.
Lehunyt szempilláim résén át kukkantottam ki, hogy láthassam azt a valamit, azt a lényt, mely hatalmába kerítette a testemet, de nem volt ott semmi. Szélesebbre tártam a lábaimat, és azt hiszem, valami kuncogásfélét hallottam, miközben azok az ujjak szétfeszítették szeméremajkaimat.
Most még jobban befészkeltem magam az ágyba, kellemes izgalomban, már egyáltalán nem féltem, sőt élveztem ezt az erotikus kalandot. Egy fasz vagy valami olyasféle araszolt lassan belém. Erre tágra nyílt szemekkel kutattam végig a szobát, hogy láthassam, mi ez a valami. Semmit sem láttam, csak éreztem.
A lélegzetem is elállt az izgatott vágytól, mikor a hálóingemet letépték a testemről és kezek szántottak végig rajtam, miközben valami egyre csak löködte magát a forró puncimba. Viszonoztam a lökéseket és nagyon tetszett, nyögdécseltem a gyönyörtől, és ekkor egy száj tapadt rám, jeges ajkak borították arcomat.
Most derekasan nekiláttam a dugásnak, karjaimat széttártam, lábaim csak a semmit ölelték, mégis nekitámaszthattam őket ennek a láthatatlan erőnek. Csodálatosan dugott. Egyre csak döfött, újból és újból, én meg csak élveztem, aztán megint. Szinte delíriumban úsztam a kéjérzettől. Aztán egyszer csak – amilyen gyorsan jött, ugyanúgy otthagyott – eltűnt.
Magamra hagyott az a valami, semmivé vált. Csak feküdtem ott a mennyezetet bámulva, azt remélve, talán visszajön, de nem jött. Elgyötört testemre húztam a dunyhát, s végül nyugtalan álomba zuhantam.
Másnap reggel fáradtan, kimerültén ébredtem. Testemen minden jel arról árulkodott, hogy egy jót keféltem. Futottam a fürdőszobába és forró, illatosított vízzel enyhítettem testem sajgásán. Megborzongtam, amikor szappanos kezek tapadtak rám, simogattak, cirógattak, lemosták és dédelgették egész testem. Hátradőltem, lábaim széttártam és hosszú évek óta életem legjobb fürdőjét élveztem ki.
Aztán az a valami egy törülközőbe burkolta a testem, majd intenzíven elkezdett szárítgatni. Az elmúlt éj félelme elszállt belőlem, helyette a kíváncsiság és a vágyakozás vett rajtam erőt. Mit nem adtam volna, ha láthatom azt a valamit, mely a múlt éjjel belém hatolt… Most a kistáskámban keresgéltem és előhúztam egy kondomot.
Visszaugrottam az ágyba, feltéptem a kondom tasakját és odatettem a vánkosra. Az a levegőbe emelkedett, széttárult és rágördült a legnagyobb faszra, amit valaha is láttam. Keményen állt, nem csak egyszerűen nagy volt – nagyobb mint John Holmesé –, hanem akkora, hogy ilyet még tényleg nem láttam.
És mást se láttam, mint azt a faszt.
Szemem kerekre tágult, mikor belém hatolt.
– Ó, igen, ez az – lihegtem, mikor ritmusosan baszni kezdett.
Most kezek csapkodták a combjaimat, miközben kezem kinyújtottam és magam felé húztam azt a valamit. Felemeltem a lábaim, a dereka köré fontam azokat, eközben ő irgalmatlanul öklelt. Aztán átfordított, felemelt a csípőmnél fogva, hogy most kutyapózban négykézláb álltam, úgy hatolt ismét a puncimba.
Álomszerűen dugott.
Nagyon szerettem volna a kedvében járni ennek a jelenségnek, ezért most eltoltam magamtól és hirtelen elkaptam a farkát. Nagy erőlködve a számba tudtam venni a felét, mert akkora volt, hogy tényleg azt hittem, szétszakad a szám, miközben szopni kezdtem.
Közben ott matattam ujjaimmal és kitapintottam hideg tökeit. Két marokra fogtam és először gyengéden, majd kissé keményebben kezdtem szorongatni. Érezhetően tetszett neki. Két kézzel fogta a fejem, miközben lökdöste magát a számba.
Most éreztem, hogy teste megmerevedik, aztán majd megfulladtam, mikor egy lökéssel még mélyebbre nyomta dákóját a számba. Végül kihúzta azt a hatalmas faszt és a kondom végén láttam, hogy jókora adag spermát ürített oda, mert a gumi vége öklömnyire duzzadt. Most lehúztam róla és a padlóra dobtam.
Hirtelen kinyílt a kézitáskám és kondomokat húzott elő a tasakjukból. Vagy egy tucatnyi fasz jelent meg ott előttem, kezek fogták a lábamat és a karomat, széthúzták azokat és egyre csak dugtak engem minden elképzelhető helyzetben.
Soha még ehhez foghatót nem éltem át életemben. Minden testnyílásomat nyalogatták és megdugták.
A legjobb az volt, mikor ráültem egy faszra, az mélyen nyomult a puncimba, egy másik pedig a seggembe hatolt. Egy harmadikat a számba dugtak, eközben kezek csipkedték és húzogatták a mellbimbóimat. Ennyit még életemben nem élveztem, és valljuk be őszintén, ez volt a legbiztonságosabb szex, amit valaha is átéltem.
Ezektől a fickóktól nem kaptam nemi betegséget.
Három napot töltöttem ott, ezalatt dugtak minden elképzelhető helyzetben, és csak a jó ég tudja, kicsodák. Kimerülten, de elégedetten távoztam onnan, és megígértem nekik, hamarosan visszajövök. Mégpedig nagyon hamar.

Elmúltál már 18 éves? Ezen az oldalon felnőtteknek szóló tartalom található. Ha nem múltál még el 18 éves, hagyd el az oldalt.